Participants

Список зарегистрированных участников

Name Affiliation Country
151 Kasymova Ainaz Kyrgyz National University Kyrgyzstan
152 Kasymova Tumar Kyrgyz National University Kyrgyzstan
153 Kayshibayeva Gulnar Institute of Mathematics and Mathematical Modeling Kazakhstan
154 Kenenbaeva Gulay National Academy of Sciences of Kyrgyz Republic Kyrgyzstan
155 Kerimbekov Akylbek Kyrgyz-Russian Slavic University Kyrgyzstan
156 Khairullin Ermek Satpayev Kazakh National Research Technical University Kazakhstan
157 Khajiev Ikrombek National University of Uzbekistan Uzbekistan
158 Khaldibekova Diyora Tashkent State Pedagogical University Uzbekistan
159 Khalilov Atahan Institute of Theoretical and Applied Mathematics of the National Academy of Sciences of the KR Kyrgyzstan
160 Kharin Stanislav Kazakh-British Technical University Kazakhstan
161 Khompysh Khonatbek al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan
162 Khujaev Alijon Tashkent State Pedagogical University Uzbekistan
163 Khuzhayorov Bakhtiyor Samarkand State University Uzbekistan
164 Kocherova Victoria Demidov Yaroslavl State University Russia
165 Kocinac Ljubisa University of Nis Serbia
166 Kokozova Ainagul Osh Technologycal University Kyrgyzstan
167 Komartsova Elena Yeltsin Kyrgyz-Russian Slavic University Kyrgyzstan
168 Kose Handan Ahi Evran University Turkey
169 Koshanov Bakytbek Institute of Mathematics and Mathematical Modeling Kazakhstan
170 Koshkarova Bakhytty Gumilyov Eurasian National University Kazakhstan
171 Kosmakova Minzilya Buketov Karaganda State University Kazakhstan
172 Kozhevnikova Larisa Sterlitamak Branch of Bashkir State University Russia
173 Kritskov Leonid Lomonosov Moscow State University Russia
174 Krivorotko Olga Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of SB RAS Russia
175 Kudayberdi Kozhobekov Osh State University Kyrgyzstan

(*): If explanation is incorrect, please contact us